Spotkanie grupy terapeutycznej „Szkoła Rodzica”

W dniu 27.03.2018 r. w pomieszczeniu Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Tumskiej 12 odbyło się spotkanie grupy terapeutycznej „Szkoła Rodzica”. Spotkanie miało charakter uroczysty, gdyż swoim przesłaniem nawiązywało do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W uroczystości udział wzięli kierownik MOPS – Pani Hanna Maciejewska, zastępca kierownika – Pani Zuzanna Mrówczyńska – Piotrkowska, asystenci rodzin, pracownik socjalny oraz 7 rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Zaproszeni goście złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia. Już w sposób zwyczajowo przyjęte jest, że spotkanie odbywa się przy kawie i cieście. Przewodnim tematem rozmów były m.in. wspomnienia z dzieciństwa, które w szczególności nawiązywały do pamiętanych z domów rodzinnych zwyczajów świątecznych. Natomiast najmłodsi uczestnicy obdarowani zostali prezentami świątecznymi w formie przyborów szkolnych. Upominki zostały przekazane do MOPS-u  przez nowożeńców, którzy zamiast kwiatów na ślub otrzymali różnego rodzaju artykuły plastyczne i przybory szkolne.