Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez asystentów rodziny.

Czas świąt to okazja do refleksji, do zwolnienia tempa w codziennym biegu, ale przede wszystkim do spotkań przy rodzinnym stole. W dniu 13.04.2017 r. asystenci rodzin w ramach ,,Szkoły rodzica" zorganizowali dla 30 rodzin spotkanie wielkanocne z rodzinami, które współpracują z asystentem. W uroczystości udział wzięła wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Pani Małgorzata Polikowska, kierownik MOPS, Pani Hanna Maciejewska. Zaproszeni goście złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia. Spotkaniu towarzyszył miły i pogodny nastrój oraz wzniosła atmosfera.