Klauzula informacyja

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
 2. Obsługa świadczenia wychowawczego (500+),
 3. Obsługa świadczenia rodzinnego,
 4. Obsługa zasiłków dla opiekunów,
 5. Realizacja wparcia kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”,
 6. Obsługa przyznawania świadczeń w zakresie pomocy społecznej,
 7. Obsługa wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 8. Przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 9. Przyznanie dodatku energetycznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  ul. Gen. J.Hallera 19, e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie 56 675 24 69
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Robert Bagiński, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie  art. 6 ust. 1 lit c,  art. 9 ust. 2 lit. b, RODO, w celu:
  1. przyznania Karty Dużej Rodziny  na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
  2. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3. wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  4. wypłaty świadczenia rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  5. wypłaty zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  6. udzielenia wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” na podstawie ustawy  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  7. przydzielania świadczenia w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  8. udzielenie wsparcia i pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  9. przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy  o dodatkach mieszkaniowych,
  10. przyznania dodatku energetycznego na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.