MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWSKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Przewidywany okres zatrudnienia: 01.10.2017 r.- 31.08.2018 r. w wymiarze 1 etat

Czytaj więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

            Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane następujące osoby:

 

1. Pani Lewandowska Ewa

2. Pani Kałużna Jolanta

3. Pani Kierzkowska Alina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdzam, że wybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko opiekuna/ki osoby niesamodzielnej.

Nie bądź samotny