MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Toruń z „Tangiem” Mrożka w tle!

 

    W ramach realizowanego projektu „Nie bądź samotny”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w Ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w dniu 20 kwietnia 2018 roku wyjazd do Torunia na spektakl do Teatru im. Wilama Horzycy dla osób niesamodzielnych, ich otoczenia oraz opiekunek. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli sztukę teatralną „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Piotra Ratajczaka. Cieszy fakt, że instytucje kulturalne w naszym regionie wychodzą naprzeciw osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich. Zamontowana w Teatrze w Toruniu winda pozwoliła na obejrzenie sztuki beneficjentom projektu, mającym problemy w poruszaniu się.

Czytaj więcej...

LOGO UE (3)

PROJEKT PN. „NIE BĄDŹ SAMOTNY”

W ramach realizowanego projektu „Nie bądź samotny”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w Ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w dniach - od 8 lutego 2018 r. do 11 lutego 2018 roku szkolenia. Szkolenia skierowane były dla 7 uczestników projektu – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenia prowadziła firma - Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą przy ulicy Św. Józefa 26 w Toruniu.

Czytaj więcej...

„CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…..”

W dniu 16 grudnia 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zorganizował spotkanie opłatkowe dla uczestników projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne  i rozwój usług opiekuńczych w Ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata   2014-2020.  

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

    Chełmża, dnia 17.11.2017 r.

 

 Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy usługi szkoleniowej dla 7 opiekunów faktycznych zajmującymi się osobami niesamodzielnymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach projektu „Nie bądź samotny”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej...