MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Projekt grantowy pt: ,,Klub otwartych drzwi”.

 

Od 1 września 2020 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt. ,,Klub otwartych drzwi” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, który wybrany został do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”. Gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 spowodował, iż z dniem 4.11.2020 r projekt został czasowo zawieszony.

Czytaj więcej...

Jesień Liście Dożynki Plakat-1