MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

INFORMACJA

INFORMACJA

W związku z dużą ilością pytań dotyczących terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Informujemy, iż świadczenie wychowawcze przyznane jest do 31.05.2021 r. W związku z powyższym termin składania  wniosków na nowy okres zasiłkowy ustalony zostanie na początku 2021 roku.

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 UWAGA ZMIANA OD 1 LIPCA 2019 ROKU!

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

UWAGA ZMIANA OD 1 LIPCA 2019 ROKU!

 

Świadczenia wychowawcze są świadczeniem realizowanym przez gminy od dnia 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Czytaj więcej...

Informacja 500+

Nowy okres zasiłkowy

Program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice i opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze i jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe, wynosi 1200,00 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł mogą otrzymać też rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej.

Czytaj więcej...