MOPS w Chełmży realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej.
Tytuł projektu:
"Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
87-140 Chełmża
ul. Hallera 19
tel: 056 675 64 80
e-mail: mops@chelmza.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego