HARMONOGRAM WYPŁAT STYCZEŃ 2021

ZASIŁKI STAŁE

18.01.2021 r. 

ZASIŁKI OKRESOWE

20.01.2021 r. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

15.01.2021 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

25.01.2021 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

14.01.2021 r.

DOŻYWIANIE