MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

HARMONOGRAM WYPŁAT WRZESIEŃ 2019

 

ZASIŁKI STAŁE

 17.09.2019 r.

ZASIŁKI OKRESOWE

 

A – Ł 19.09.2019 r.

 M – Ż 20.09.2019 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

25.09.2019 r. 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

25.09.2019 r. 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

18.09.2019 r.

DOŻYWIANIE

26.09.2019 r.