MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

HARMONOGRAM WYPŁAT SIERPIEŃ 2019

ZASIŁKI STAŁE

14.08.2019 r.

ZASIŁKI OKRESOWE

 

A – Ł 19.08.2019 r.

 M – Ż 20.08.2019 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

26.08.2019 r. 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26.08.2019 r. 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

21.08.2019 r.

DOŻYWIANIE

23.08.2019 r.