INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

            Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane następujące osoby:

 

1. Pani Lewandowska Ewa

2. Pani Kałużna Jolanta

3. Pani Kierzkowska Alina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdzam, że wybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko opiekuna/ki osoby niesamodzielnej.