MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Toruń z „Tangiem” Mrożka w tle!

 

    W ramach realizowanego projektu „Nie bądź samotny”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w Ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w dniu 20 kwietnia 2018 roku wyjazd do Torunia na spektakl do Teatru im. Wilama Horzycy dla osób niesamodzielnych, ich otoczenia oraz opiekunek. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli sztukę teatralną „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Piotra Ratajczaka. Cieszy fakt, że instytucje kulturalne w naszym regionie wychodzą naprzeciw osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich. Zamontowana w Teatrze w Toruniu winda pozwoliła na obejrzenie sztuki beneficjentom projektu, mającym problemy w poruszaniu się.

 

   W wycieczce uczestniczyło 12 osób niesamodzielnych, 27 osób z otoczenia oraz 3 opiekunki (łącznie 42 osoby). Spektakl rozpoczął się o godzinie 11.00, a zakończył się około godziny 12.30. „Tango” Mrożka to jedna z pereł polskiego dramatu, jego wyjątkową ponadczasowość potwierdziły także opinie wyrażane przez naszych beneficjentów, które w większości były  bardzo pozytywne.

   Organizatorzy zapewnili uczestnikom bezpłatny transport, ciepły posiłek i zimne napoje.  Po zaplanowanym obiedzie, wycieczkowicze mieli możliwość przespacerowania się po toruńskiej Starówce - nacieszyć oko pięknie odrestaurowanymi zabytkami.

   Wyjazd ten miał na celu zintegrowanie osób niesamodzielnych ze środowiskiem lokalnym, z uwzględnieniem ich otoczenia. Nie małym wyzwaniem dla organizatorów był wybór repertuaru, który by uwzględnił potrzeby kulturalne naszych podopiecznych, zważywszy, że sztuka uwrażliwia człowieka na różne kwestie, nie tylko społeczne.

  

Fotografie z wycieczki wykonała Paulina Szreiber :