MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ocena użytkowników:  / 4
SłabyŚwietny 

 

 

  • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby z terenu Miasta Chełmży mogą składać wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Hallera 19. Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

W trakcie trwania Programu można skorzystać również z tzw. działań towarzyszących. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania są realizowane na zasadzie szkoleń lub warsztatów. Prowadzone są warsztaty kulinarne oraz dietetyczne, na których można zapoznać się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Natomiast szkolenia z ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, mają na celu przekazać wiedzę jak umiejętnie gospodarować budżetem domowym.

Podprogram 2017 będzie realizowany od września 2017 r. do czerwca 2018 r. i będzie obejmował on dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących.