MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc w ramach Programu skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:

Czytaj więcej...

Dystrybucje żywności FEAD czerwiec 2017

 INFORMACJA

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucje żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących  z miasta Chełmży, która odbędzie się w systemie alfabetycznym od godz. 08.00 do godz. 14.00:

 

12.06.2017r./poniedziałek/ - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

13.06.2017r./wtorek/ - K, L, Ł, M, N.

14.06.2017r./środa/ - O, P, R, S, T, U, W, Y, Z.

 

Miejsce odbioru żywności:

Magazyn Schroniska dla Osób Bezdomnych CARITAS w Chełmży, ul. Polna 20.

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

Zmiana kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

    Od stycznia 2017r. zostało podniesione kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
      Nowe kwoty to 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Hallera 19 w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.

Dystrybucja żywności

INFORMACJA

 

Ośrodek Wsparcia „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucje żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z miasta Chełmży, która odbędzie się w systemie alfabetycznym od godz. 08.00 do godz. 14.00:

 

10.04.2017r./poniedziałek/ - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

11.04.2017r./wtorek/ - K, L, Ł, M, N.

12.04.2017r./środa/ - O, P, R, S, T, U, W, Y, Z.

 

Miejsce odbioru żywności:Ośrodek Wsparcia CARITAS, ul. Polna 20.

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

 

Dystrybucja Żywności w "CARITAS"

Ośrodek Wsparcia "CARITAS" w Chełmży przeprowadzi dystrybucję

żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z miasta Chełmży,

która odbędzie się w systemie alfabetycznym od godz. 80:00 do godz. 14:00:

 

12.12.2016. /poniedziałek/ - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

13.12.2016. /wtorek/ - K, L, Ł, M, N.

14.12.2016. /środa/ - O, P, R, S, T, U, W, Y, Z.


 

Miejsce odbioru żywności: Ośrodek Wsparcia CARITAS, ul. Polna 20

Należy posiadać dokument tożsamości.