MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Dystrybucja żywności Caritas

INFORMACJA

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z miasta Chełmży, która odbędzie się w systemie alfabetycznym od godz. 08.00 do godz. 14.00:

 

15.12.2017r./piątek/ - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,K,L.

18.12.2017r./poniedziałek/ - Ł, M, N,O,P,R,S,T,U,W,X,Y,Z.

 

Miejsce odbioru żywności:Schronisko dla Osób Bezdomnych  CARITAS,   ul. Polna 20.

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI XI.2017

INFORMACJA

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących z miasta Chełmży, która odbędzie się w systemie alfabetycznym od godz. 08.00 do godz. 14.00:

 

08.11.2017r./środa/ - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,K,L.

09.11.2017r./czwartek/ - Ł, M, N,O,P,R,S,T,U,W,X,Y,Z.

 

Miejsce odbioru żywności:Schronisko dla Osób Bezdomnych  CARITAS,   ul. Polna 20.

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc w ramach Programu skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:

Czytaj więcej...

Dystrybucje żywności FEAD czerwiec 2017

 INFORMACJA

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych „CARITAS” w Chełmży przeprowadzi dystrybucje żywności w ramach programu FEAD dla potrzebujących  z miasta Chełmży, która odbędzie się w systemie alfabetycznym od godz. 08.00 do godz. 14.00:

 

12.06.2017r./poniedziałek/ - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

13.06.2017r./wtorek/ - K, L, Ł, M, N.

14.06.2017r./środa/ - O, P, R, S, T, U, W, Y, Z.

 

Miejsce odbioru żywności:

Magazyn Schroniska dla Osób Bezdomnych CARITAS w Chełmży, ul. Polna 20.

„Należy posiadać dokument tożsamości.”

Zmiana kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

    Od stycznia 2017r. zostało podniesione kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
      Nowe kwoty to 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Hallera 19 w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.