MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 UWAGA ZMIANA OD 1 LIPCA 2019 ROKU!

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

UWAGA ZMIANA OD 1 LIPCA 2019 ROKU!

 

Świadczenia wychowawcze są świadczeniem realizowanym przez gminy od dnia 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 

Tegoroczna nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadziła nowe zasady przyznawania świadczenia 500+. Od lipca 2019 roku, prawo do świadczenia wychowawczego będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można składać w sposób tradycyjny - papierowo (osobiście w urzędzie lub na poczcie) i elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Przedmiotowe wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży od dnia 1 sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną   − począwszy od dnia 1 lipca br.

 

WAŻNE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do dnia 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca br.  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.  W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko ( na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od dnia 1 października br.  na pozostałe dzieci ( na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

TERMINY WYPŁAT:

  • w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 października br. (z wyrównaniem od lipca),
  • w przypadku wniosków złożonych we wrześniu, wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r. ( z wyrównaniem od lipca),
  • złożenie wniosków w kolejnych miesiącach skutkuje wypłatą świadczenie od dnia złożenia wniosku, bez wyrównania od lipca.

Informator do pobrania