MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Informacja 500+

Nowy okres zasiłkowy

Program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice i opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze i jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe, wynosi 1200,00 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł mogą otrzymać też rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej.

Czytaj więcej...

WYPŁATA 500+

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ "500+"
WYCHOWAWCZYCH
W DNIU 30.05.2016

 (wnioski złożone od 04.05.2016 do  17.05.2016)

U W A G A !!!

W związku z informacją Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczącą coraz częściej pojawiających się problemów  wyłudzeń pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych uprzejmie informujemy, że procedura przekazywania wniosków o świadczenie wychowawcze jest całkowicie bezpłatne.