MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w Chełmży

w siedzibie MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Hallera 19

87-140 Chełmża

Kontakt: od poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00

wtorek od 8.00 do 16.00

Tel: 56 675-24-69

 

            Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 stycznia 2014 r. ( Zarządzenie Nr 11/MOPS/2014).

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz.1390);

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury ,, Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” ( Dz.U. Nr 209, poz. 1245);

3. Uchwały Nr XLIII/318/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

- przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Policji,

- Oświaty, placówek oświatowych,

- Kuratorskiej Służby Sądowej,

- Ochrony zdrowia.

 

Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

1. Hanna Maciejewska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2. Małgorzata Domalska - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

3. Grażyna Indan-Pykno - kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Toruniu;

4. Szymon Bartnik – Zastępca Komendanta Policji w Chełmży;

5. Dorota Bazanowska - położna Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Chełmży;

6. Anna Lewandowska-Jopp- przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży;

7. Izabela Swinarska- Ficerman- pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 2;

8. Beata Radtke-Zdrojewska- pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży;

9. Anna Piphanz – pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży;

10. Beata Szczechowska- Szarleja- pedagog szkolny, Zespołu Szkół w Chełmży;

11. Katarzyna Pawlikowska- pedagog szkolny, Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży;

12. Katarzyna Balcerzak- Prokurator z Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.

 

W ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży powoływane są grupy robocze, do których zadań należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych  wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

 

 

Wskazane działania wykonywane są w szczególności poprzez:

- dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 Głównym celem działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocową, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

 

Jeśli doznajesz takich zachowań, powiadom

- Policję,

- Prokuraturę,

- MOPS lub inne instytucje, które udzielają pomocy ofiarom przemocy.

 

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży: Anna Lewandowska- Jopp, kontakt telefoniczny: 56 675-24-69

 

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.