MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

INFORMACJA

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 wydawane będą od dnia 1 września 2016 r.

 

Zgodnie z art.26 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

ust. 3: W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

ust. 4: W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

Kryteria dochodowe obowiązujące na okres zasiłkowy 2016/2017 (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie):

 

 • zasiłków rodzinnych: 674,00 zł lub 764,00 zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł
 • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.

Zasiłek rodzinny:

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł
 • z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł
 • z tyt. samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł na dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek zwiększa się o kwotę 80,00 zł na dziecko jednak nie więcej niż  o 160,00 zł na wszystkie dzieci
 • z tyt. wielodzietności: 95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka: 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko po 5 roku życia
 • z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł
 • z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 69,00 zł w związku z dojazdem do szkoły,
 • z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł w związku z zamieszkaniem w internacie.